Đi cùng với những biến động trong nền kinh tế vừa qua thì việc lựa chọn một địa điểm đầu tư hay dự án tiềm năng là điều không hề dễ dàng. Vậy liệu dự án VUNG TAU CENTRE POINT có thực sự là cái tên tiềm năng giữa tình hình kinh tế nhạy cảm ở hiện tại hay không?