Nhà sáng lập Ecopark đã mang theo khát vọng tìm kiếm một nơi đặt chân cho vùng đất Blue Zones viết tiếp những câu chuyện về con người sống trường thọ và Hạnh Phúc mang tên Eco Village Saigon River