paper
Quy hoạch 1/500 , 1/2000, 1/5000 là gì gì? So sánh và ý nghĩa

Quy hoạch 1/500 , 1/2000, 1/5000 là các loại hình quy hoạch phổ biến trong việc triển khai dự án bất động sản, thể hiện tỷ lệ tương thích giữa thực tế với bản đồ.

Khi mua bất động sản, các khái niệm quy hoạch 1/500 , 1/2000, 1/5000 xuất hiện khá thường xuyên. Đây là kí hiệu dùng để chỉ mức độ tương thích giữa thực tế và bản đồ quy hoạch. Mỗi loại hình quy hoạch sẽ có đặc điểm, ý nghĩa khác nhau. Theo đó, tỷ lệ càng nhỏ thì bản đồ quy hoạch sẽ càng cụ thể, chi tiết.

Tìm hiểu ý nghĩa của từng loại bản đồ quy hoạch

Tìm hiểu ý nghĩa của từng loại bản đồ quy hoạch

Thế nào là quy hoạch 1/500 , 1/2000, 1/5000?

Khái niệm quy hoạch

Theo khoản 1, điều 3, luật Quy hoạch 2017:
“Quy hoạch là việc sắp xếp, phân bố không gian cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh gắn liền với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên lãnh thổ xác định”.
Như vậy, chúng ta có thể hiểu quy hoạch chính là việc sắp xếp và phân bổ các nguồn lực đất đai để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế và giữ vững an ninh quốc phòng.
Thời kỳ cụ thể của các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia là 10 năm. Trong đó, các dự án cấp quốc gia sẽ có tầm nhìn từ 30 - 50 năm. Còn các dự án của vùng và tỉnh thì có tầm nhìn từ 20 - 30 năm.

Có 3 loại hình quy hoạch phổ biến:

  • Quy hoạch chung
  • Quy hoạch phân khu
  • Quy hoạch chi tiết

Mỗi loại hình quy hoạch sẽ có tỷ lệ bản đồ quy hoạch khác nhau. Điều này đã được quy định trong Hệ thống đồ án Quy hoạch Việt Nam. Khi thực hiện bất cứ dự án nào, cũng cần tuân thủ theo quy định này để vẽ bản đồ cho phù hợp.

Quy hoạch 1/500 là gì?

Quy hoạch 1/500

Quy hoạch 1/500 thể hiện cụ thể, chi tiết đến từng lô đất

Quy hoạch 1/500 thuộc loại hình quy hoạch chi tiết xây dựng. 1/500 có nghĩa là: Cứ 1m trên bản đồ thì sẽ là 500m trên thực tế. Bản đồ này là cụ thể hóa của những hạng mục công trình xây dựng đã được quy hoạch cụ thể theo phân khu.

Đây cũng là giai đoạn 2 của quy hoạch. Quy hoạch 1/500 triển khai, cụ thể hóa quy hoạch 1/2000. Nó được lấy làm tiêu chuẩn để lập các dự án đầu tư xây dựng. Nó cũng là điều kiện cần để cấp phép phép, quản lý đầu tư xây dựng.

Bản đồ 1/500 sẽ gắn liền với 1 dự án cụ thể và người thực hiện quy hoạch là chủ đầu tư. Ví dụ như dự án khu dân cư cao cấp, dự án khu căn hộ, dự án đất nền… đều thuộc trường hợp quy hoạch 1/500.

Quy hoạch 1/2000 là gì?

Đây là bản đồ quy hoạch thể hiện 1m nội dung trên bản đồ sẽ tương ứng với 2000m thực địa. Bản đồ này thuộc về loại hình quy hoạch chung, thuộc giai đoạn 1 của quy hoạch. Chủ thể thực hiện quy hoạch này chính là chủ đầu tư hoặc chính quyền địa phương.

Quy hoạch 1/2000

Bản đồ quy hoạch 1/2000 cụ thể cho từng khu vực hành chính

Quy hoạch 1/5000 là gì?

Quy hoạch 1/5000 có tỷ lệ tương ứng 1m trên bản đồ bằng 5000m thực địa. Đây cũng là quy hoạch chung và nó là bản đồ thể hiện cụ thể khu vực nội thị và ngoại thị. Loại bản đồ này thường được các cấp chính quyền trung ương, chính quyền trực thuộc tỉnh/huyện sử dụng nhằm mục đích kiểm soát quy hoạch địa phương theo từng thời kỳ.

Quy hoạch 1/5000

Quy hoạch 1/5000 thể hiện cụ thể khu vực nội thị, ngoại thị

So sánh và ý nghĩa của từng bản đồ quy hoạch

Mỗi bản đồ quy hoạch sẽ có ý nghĩa khác nhau, đóng vai trò khác nhau trong quy hoạch của nhà nước và từng dự án cụ thể:

quy hoạch 1/500

Quy hoạch 1/500 được ứng dụng cho các dự án bất động sản cụ thể

Kết luận

Mỗi loại bản đồ quy hoạch sẽ có đặc điểm, ý nghĩa, thời hạn sử dụng khác nhau và phục vụ cho các mục đích khác nhau. Người mua bất động sản quan tâm nhất chính là bản đồ chi tiết 1/500. Hai loại bản đồ kia thường được dùng cho chủ đầu tư, cơ quan nhà nước để quản lý quy hoạch vùng.

Vũng Tàu Centre Point Cất Nóc
Căn hộ biển cao cấp Vũng Tàu Centre Point
1
0924 365 365
0%