Trong bối cảnh này, các loại hình đầu tư bất động sản đang rất được quan tâm. Lựa chọn được loại hình phù hợp chính là mấu chốt cơ bản để kiếm lời từ thị trường này.