Trung tâm triển lãm quốc gia

Một trong những công trình trọng điểm được đổ về Đông Anh

Sáng nay 30/12, tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, bên cạnh việc báo cáo những thành quả phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 của TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nêu rõ